Gorgasia preclara
Kilde: JJPhoto.dk

Fakta

Latinsk navn Gorgasia preclara - Böhlke & Randall, 1981
Engelsk navn Splendid garden eel
Dansk navn Pragt koloniål
Familie Congridae - Gorgasia
Levested Det østlige Indiske Ocean, Australien, Indonesien
Max længde 40.0 cm (15.7")

Som akvariefisk

Minimum volume 200 l (53 gal)
Hårdførhed Gennemsnitlig
Egnet til akvarie Egnet til specialakvarier
Reef safe Altid reef safe
Aggressivitet Fredelig

Føde

Anbefalet føde
  • Zooplankton (Cyclops, pods...)
  • Små krebsdyr (Krill, mysis, artemia...)

Hopper ud af åbne akvarier

Denne art er kendt for at hoppe ud af åbne akvarier.

Akklimatisering af koloniål

Disse fisk er meget sky, så det er svært at fodre dem i starten, da de i nogle tilfælde aldrig kommer ud af deres hul.
Når de først kommer frem rapportere flere at de spiser fint.

Man bør sikre sig at der ikke er aggressive fisk i akvariet og man bør heller ikke holde denne fisk sammen med andre dyr som graver i sandet.

Det er klart en fordel hvis disse fisk har været kort tid undervejs til det endelige akvarie, da de typisk ikke har optimale betingelser hos forhandlere.

Hyppig fodring

Denne fisk skal helst fodres flere gange om dagen, især i begyndelsen.

Hvis fisken kan finde naturligt føde i akvariet, så kan det være med til at give dem føde i løbet af dagen.

Levende føde

Der er størst chance for success med denne art, hvis man har mulighed for at tilbyde den levende føde i forbindelse med akklimatisering.

Gruppe

Denne art bør holdes i en gruppe på mindst 3 individer.

Dyb sandbund

Bør holdes i et akvarie med mindst 20 cm dyb sandbund bestående af fint sand.
Sandbunden skal være næsten lige så dyb som fiskens længde.

Evt. med et andet lag øverst hvis sandet hvirvler rundt.

Familie-beskrivelse (Congridae)

Havål er en stor familie, men det hovedsageligt underfamilien Koloniål (Heterocongrinae), som er relevant i forhold til akvarier.

Koloniål lever som navnet antyder i kolonier sammen.
De skal have mulighed for at lave hver deres lille men dybe hul i sandet, derfor er det nødvendigt med et akvarie med dyb sandbund.
Jo flere ål man ønsker at holde, jo større areal kværer det naturligvis også.

De bør holdes mindst 3 sammen, men optimalt 6-10 individer.
Hver ål bør have hvert sit territorie på ca. 30x30 cm.

De spiser zooplankton fra vandsøjlen, hvilket kan være lidt svært at efterligne i akvarie.
I starten er det en god ide at have levende artemia og en god bestand af copepods i akvariet.
Senere kan de fodres med frost, men det kræver at man kan få fodret til at flyde roligt forbi disse fisk, så de kan fange det.

FishBase

Akvarie handel Ukendt
Udbredelse Indo-West Pacific: Maldives to Papua New Guinea; north to the Ryukyus; south to the Philippines to the Coral Sea.
Engelske navne Splendid garden eel, Orange-barred garden eel
Danske navne Pragt-koloniål

Kilder og yderligere læsning

Kilder generelt

Scott W. Michael. 2001. Reef Fishes volume 1 - TFH Publications / Microcosm Ltd. - (Engelsk)
Raul Roman. 2011. Aquarium Husbandry of the Spotted Garden Eel - Advanced Aquarist - (Engelsk)
Bob Fenner. The Conger & Garden Eels, Family Congridae - Wet Web Media - (Engelsk)

Froese, R. and D. Pauly. Editors. 2014. FishBase. World Wide Web electronic publication. www.fishbase.org, version (08/2014).

Nøgleord

levende føde, stime gruppe, dyb sandbund dybt sand, ål
Et øjeblik...
Et øjeblik...