Parapercis schauinslandii
Kilde: JJPhoto.dk
Parapercis schauinslandii
Kilde: JJPhoto.dk
Parapercis schauinslandii
Kilde: JJPhoto.dk

Fakta

Latinsk navn Parapercis schauinslandii - (Steindachner, 1900)
Engelsk navn Redspotted sandperch
Familie Pinguipedidae - Parapercis
Levested Det vestlige Indiske Ocean, Den Mexicanske Golf, Det vestlige Atlanterhav
Max længde 18.0 cm (7.1")

Som akvariefisk

Minimum volume 100 l (26 gal)
Hårdførhed Hårdfør
Egnet til akvarie Egnet under bestemte forudsætninger
Reef safe Reef safe med omtanke
Aggressivitet Aggressiv overfor andre arter

Føde

Anbefalet føde
  • Små krebsdyr (Krill, mysis, artemia...)
  • Større krebsdyr (Rejer, krabber...)
  • Fisk

Hopper ud af åbne akvarier

Denne art er kendt for at hoppe ud af åbne akvarier.

Kan være en trussel overfor krebsdyr

Denne art kan godt være en trussel overfor rejer, krebs og lign. som har en relativ lille størrelse.

Spiser rørorm

Denne art kan godt finde på at spise rørorm og lign.

Kan være en trussel overfor små fisk

Denne art kan godt være en trussel overfor små fisk.

Størrelse af akvarie

Denne art kan holdes i et lille akvarie hvis akvariet indrettes specielt efter denne arts behov.

Det anbefales dog at holde den i et akvarie, der er noget større end angivet ovenfor.

Aggressiv overfor bundlevende dyr

Denne art kan være meget aggressiv overfor bundlevende dyr.

Hyppig fodring

Denne fisk skal helst fodres flere gange om dagen, især i begyndelsen.

Hvis fisken kan finde naturligt føde i akvariet, så kan det være med til at give dem føde i løbet af dagen.

Sandbund

Denne art trives bedst i et akvarie hvor 30% af bunden er dækket med sand eller grus.
For helt små akvarier skal arealet af sandet være mindst 50%.

Hermafrodit

Denne art kan skifte køn fra hun til han.

Der mangler en han vil en hun kunne skifte køn og overtage pladsen.

Kan gå som par

Denne art kan gå i par. (han + hun)

Familie-beskrivelse (Pinguipedidae)

Sandaborrer (Pinguipedidae) lever hovedsageligt mindre invertebrater, som voksne jagter de også små fisk og større krebsdyr.

I naturen følger de ofte efter andre fisk som graver i sandet, dette kan man prøve at efterligne ved at placere lidt mad i sandet og pille i det.

Da de udgør en trussel overfor mange af de rejer og invertebrater som normalt holdes i akvarie, så egner disse fisk sig bedst til akvarier med mere aggressive eller store fisk.
Men hvis man indretter akvariet efter disse fisk, så kan de holdes i relativt små akvarier, så længe der er et stort åbent areal med sand.

Vil man holde et par, så er det en fordel at købe dem som små eller to hunner.

FishBase

Akvarie handel Ja
Udbredelse Indo-Pacific: East Africa to Pitcairn (excluding Easter Island), north to Japan, south to the Great Barrier Reef. Throughout Oceania. Not recorded from the Arabian Peninsula or the southern coast of Asia.
Engelske navne Sand perch, Lyre-tail grubfish, Flagfin weaver, Redspotted sandperch

Kilder og yderligere læsning

Kilder generelt

Scott W. Michael. Keeping Sandperch in the Saltwater Aquarium - Fish Channel - (Engelsk)
Bob Fenner. Sandperches, Family Pinguipedidae, Neat, Intelligent, and Nowhere to be Found in the Aquarium Interest...? - Wet Web Media - (Engelsk)

Froese, R. and D. Pauly. Editors. 2014. FishBase. World Wide Web electronic publication. www.fishbase.org, version (08/2014).

Nøgleord

hermafrodit, par, spiser rejer, spiser krabber, spiser rørorm, spiser fisk, nano lille akvarie, aggressiv territorial
Et øjeblik...
Et øjeblik...