Protoreaster linckii
Kilde: Oceanreef.dk - Kasper Hareskov Tygesen

Fakta

Latinsk navn Protoreaster linckii
Engelsk navn Red Knob Sea Star
Familie Asteroidea - Protoreaster
Levested Det østlige Indiske Ocean, Det vestlige Indiske Ocean, Indonesien
Max længde 30 cm (11.8")

Som akvariefisk

Minimum volume 1000 l (264 gal)
Hårdførhed Gennemsnitlig
Egnet til akvarie Egnet under bestemte forudsætninger
Reef safe Ikke reef safe
Aggressivitet Fredelig

Føde

Spiser måske
  • Små polyp stenkoraller (SPS)
  • Fisk
Anbefalet føde
  • Mikroalger (Fx spirulina baseret foder)
  • Makroalger (Fx noritang)
  • Større krebsdyr (Rejer, krabber...)
  • Andre hvirvelløse dyr
  • Blødkoraller
  • Stor polyp stenkoraller (LPS)

Trussel mod de fleste hvirvelløse dyr og blødkoraller

Denne art kan finde på at spise en lang række hvirvelløse dyr, hver under krabber, muslinger, anemoner, blødkoraller, snegle, søstjerner og søpindsvin.

Sovende fisk

Kan i nogle tilfælde spise fisk når de sover eller er svækkede.

Familie-beskrivelse (Asteroidea)

Søstjerner er oftest gode "skraldemænd" og lever ofte af fx. madrester.
Nogle arter kan også være ret dekorative.

Hvis vandkvaliteten er dårlig eller hvis de ikke får tiltrækkeligt foder, så kan armene begynde at "smelte".
Vandkvaliteten skal være rimelig god, da søstjerner er mere sensitive overfor nitrat og fosfat end fisk.

Søstjerner vil finde meget af deres føde i akvariet, men ser man tegn på underernæring som nævnt oven for, så bør man aktivt fodre søstjernen med fx pellets.

Nogle arter kan være følsomme når de skal akklimatiseres, så det kan være en god ide at bruge lidt ekstra tid på at akklimatisere dem.
De må helst ikke få luft, så flyt søstjerner over i akvariet i en lille beholder.

Mange af de søstjerner som ses i handles er nyttige og harmløse, men der findes også søstjerner som spiser invertebrater og fisk.
Generelt er søstjerner med pigge ikke reef safe, men det findes undtagelser til reglen.

Kilder og yderligere læsning

Kilder generelt

Ronald L. Shimek. 2004. Marine Invertebrates (PocketExpert Guide) - TFH Publications / Microcosm Ltd. - (Engelsk)
Philip A. Purser. Aquarium Sea Stars - Fish Channel - (Engelsk)
Richard Aspinall. 2015. Sea Stars for the Marine Aquarium - Tropical Fish Hobbyist Magazine - (Engelsk)

Nøgleord

alger alge algespiser, koral koralspiser, spiser krabber, spiser muslinger scallops, spiser snegle, spiser søpindsvin, spiser tridacna, spiser søanemone anemone, spiser fisk
Et øjeblik...
Et øjeblik...