Wetmorella nigropinnata
Kilde: JJPhoto.dk
Wetmorella nigropinnata
Kilde: JJPhoto.dk

Fakta

Latinsk navn Wetmorella nigropinnata - (Seale, 1901)
Engelsk navn Sharpnose wrasse
Familie Labridae - Wetmorella
Levested Det østlige Indiske Ocean, Det vestlige Indiske Ocean, Australien, Japan, Det Røde Hav, Indonesien, Det østlige Stillehav, Det centrale/vestlige Stillehav
Max længde 8.0 cm (3.1")

Som akvariefisk

Minimum volume 50 l (13 gal)
Hårdførhed Hårdfør
Egnet til akvarie Egnet under bestemte forudsætninger
Reef safe Altid reef safe
Aggressivitet Tilbageholdende

Føde

Anbefalet føde
  • Zooplankton (Cyclops, pods...)
  • Små krebsdyr (Krill, mysis, artemia...)

Hopper ud af åbne akvarier

Denne art er kendt for at hoppe ud af åbne akvarier.

Størrelse af akvarie

Denne art kan holdes i et lille akvarie hvis akvariet indrettes specielt efter denne arts behov.

Det anbefales dog at holde den i et akvarie, der er noget større end angivet ovenfor.

Hyppig fodring

Denne fisk skal helst fodres flere gange om dagen, især i begyndelsen.

Hvis fisken kan finde naturligt føde i akvariet, så kan det være med til at give dem føde i løbet af dagen.

Sart i forbindelse med transport

Denne art kan være meget sart i forbindelse med transport og akklimatisering.

Veltilkørt akvarie med pods

Denne art har bedst chancer hvis der er en tilstrækkelig stor mængde mikroliv (fx. copepods, amphipods og lign.) i akvariet, så fisken hele tiden kan finde sin egen føde.

Varieret foder

Denne art skal fodres med så mange forskellige slags relevant foder som muligt.

Hermafrodit

Denne art kan skifte køn fra hun til han.

Der mangler en han vil en hun kunne skifte køn og overtage pladsen.

Tilbageholdende

Denne art kan godt være sky/tilbageholdende, derfor skal man passe på med at holde denne art sammen med mere agressive arter.

Kan gå flere sammen

Der kan gå flere af denne art i samme akvarie hvis de introduceres samtidigt.

Slægts-beskrivelse (Wetmorella)

Wetmorella arter er ret små og derfor egner disse gylter sig godt til nano-akvarier.
De er fredelige og lever af små invertebrater. Hvis de ikke kan finde føde i akvariet, så skal de fodres flere gange om dagen.

Man bør ikke holde disse fisk sammen med aggressive fisk. Man kan holde flere af disse gylter sammen hvis man har mere end 300 liter.

Disse fisk bruger meget af tiden mellem stenene, så det er vigtigt at der er fredeligt i og omkring akvariet hvis man vil se dem fremme.

Familie-beskrivelse (Labridae)

Gylter ses næsten altid i koral-akvarier, da mange af arterne er både flotte og nytte i bekæmpelsen af en række uønskede smådyr som fx fladorm, pyramidesnegle mm.
Disse fisk lever af alt fra zooplankton til større krebsdyr, snegle, søpindsvin mm.

Der er stor forskel på gylternes adfærd og størrelse, så det er vigtigt at sætte sig ind i deres adfærd og behov inden man tager dem med hjem.

FishBase

Akvarie handel Ja
Udbredelse Indo-Pacific: Red Sea to the Marquesan and Pitcairn islands, north to Ryukyu Islands, south to the southern Great Barrier Reef and New Caledonia.
Engelske navne Yellow-banded possum wrasse, Blackspot pigmy wrasse, Black-spot pigmy wrasse, Possum wrasse

Kilder og yderligere læsning

Kilder generelt

Scott Michael. Aquarium Fish: Possum Wrasses, Genus Wetmorella - Advanced Aquarist - (Engelsk)

Scott W. Michael. 2009. Wrasses and Parrotfishes (Reef Fishes Series Book 5) - TFH Publications / Microcosm Ltd. - (Engelsk)

Froese, R. and D. Pauly. Editors. 2014. FishBase. World Wide Web electronic publication. www.fishbase.org, version (08/2014).

Nøgleord

hermafrodit, tilbageholdende sky forsigtig, pods, stime gruppe, nano lille akvarie
Et øjeblik...
Et øjeblik...