Hjælp til tilsætningsberegner

Denne side forklare hvordan Ca, karbonathårdhed og Mg kan hæves og holdes stabile vha. billige og nemt tilgægelige tilsætningsstoffer.

Artiklen basere sig på Reef App - Tilsætningsberegner

Teori omkring beregning af tilsætningsstofferne.

Før du bruger beregneren

Sørg for at måle dine vandparametre før du går i gang med at bruge tilsætningsstoffer i dit akvarie.
Det gøres bedst med et af de mange kvalitets testsæt der findes på markedet.

Hvis du er usikker på hvad du skal måle, så er følgende en god start:

 • Calcium - Ca - Anbefalet niveau: 420 ppm
 • karbonathårdhed - Anbefalet niveau: 8 dKH / 2.85 mEq/l
 • Magnesium - Mg - Anbefalet niveau: 1350 ppm

Mine værdier er for lave

Du kan bruge beregneren til at hjælpe dig med at finde ud af hvad og hvor meget du skal tilsætte for at opnå den ønskede værdi.
Vælg den parameter du vil hæve, vælg det tilsætningstof du ønsker at bruge, indtast den nuværende værdi og den ønskede værdi.

Magnesium er typisk bedst at få på plads først, når den er på det ønskede niveau kan du justere de øvrige.

Mine værdier er for høje

Først skal du finde årsagen til at værdierne er for høje.

Typiske årsager til for høje værdier:

 1. Høj salinitet som første af dårligt måleudstyr eller forkert opmåling af salt. Hvis man tilføjer for meget salt hæver man også calcium, karbonathårdhed og magnesium
 2. Brug af hanevand kan over tid hæve fx. calcium indholdet eller karbonathårdheden i akvariet.
 3. Salt som har et for højt indhold af calcium, karbonat eller magnesium. Mål dit evt. dit saltvand inden vandskift.
 4. Forkert brug af tilsætningsstoffer.
Når du har fundet årsagen og fixet problemet, så kan du stille og roligt sænke indholdet vha. vandskift.
Hvis du har stenkoraller, så vil disse hjælpe med at optage stofferne fra vandet.

Stabilisering af vandparametre

Før du begynder at beregne hvad der skal bruges for at stabilisere dine værdier, så er det vigtigt at du har sørget for at de alle ligger tæt på det optimale niveau.

Calcium - Ca

 1. Mål indholdet af Ca i dit akvarie.
 2. Vent 3-4 dage og mål indholdet igen.
 3. Beregn forskellen mellem de to målinger og divider forskellen med antal dage mellem målingerne.
 4. Åben tilsætningsberegneren og vælg "Calcium - Ca"
 5. Vælg det tilsætningsstof du ønsker at bruge. De tilsætningsstoffer som har angivet X g/l er flydende opløsninger af tilsætningstoffet.
 6. Indtast den seneste måling i fletet "Nuværende værdi" og taller fra forrige trin i feltet "Dagligt forbrug".
 7. Resultatet viser hvor meget du skal tilføje pr. dag, de første par dage skal du muligvis tilføje lidt ekstra som vist.
 8. Husk at mål de 3 værdier løbende når du starter på at tilføje tilsætningsstoffer.

Karbonathårdhed

 1. Mål karbonathårdheden i dit akvarie.
 2. Vent 1-2 dage og mål indholdet igen.
 3. Beregn forskellen mellem de to målinger og divider forskellen med antal dage mellem målingerne.
 4. Åben tilsætningsberegneren og vælg enten "Alkalinity (dKH)" eller "Alkalinity (mEq/l)" alt efter hvis enhed dit testsæt måler i.
 5. Vælg det tilsætningsstof du ønsker at bruge. De tilsætningsstoffer som har angivet X g/l er flydende opløsninger af tilsætningstoffet.
 6. Indtast den seneste måling i fletet "Nuværende værdi" og taller fra forrige trin i feltet "Dagligt forbrug".
 7. Resultatet viser hvor meget du skal tilføje pr. dag, de første par dage skal du muligvis tilføje lidt ekstra som vist.
 8. Husk at mål de 3 værdier løbende når du starter på at tilføje tilsætningsstoffer.

Magnesium - Mg

 1. Mål indholdet af Mg i dit akvarie.
 2. Vent 7-14 dage og mål indholdet igen. (Forbruget er typisk så lille at det ikke kan måles efter få dage)
 3. Beregn forskellen mellem de to målinger og divider forskellen med antal dage mellem målingerne.
 4. Åben tilsætningsberegneren og vælg "Magnesium - Mg".
 5. Vælg det tilsætningsstof du ønsker at bruge. De tilsætningsstoffer som har angivet X g/l er flydende opløsninger af tilsætningstoffet.
 6. Indtast den seneste måling i fletet "Nuværende værdi" og taller fra forrige trin i feltet "Dagligt forbrug".
 7. Resultatet viser hvor meget du skal tilføje pr. dag, de første par dage skal du muligvis tilføje lidt ekstra som vist.
 8. Husk at mål de 3 værdier løbende når du starter på at tilføje tilsætningsstoffer.

VIGTIGT:
Du må ikke lave vandskift eller tilsætte noget til akvariet mens du følger ovenstående trin, da det påvirker resultatet.

Calcium - Ca

De fleste akvariet med stenkoraller har behov for calcium tilsætning for at holde indholdet stabilt på det ønskede niveau.

Det mest almindelige calcium tilsætningsstof er calcium chloride (dihydrate).
Det kan bruges i fast form eller opløses i RO vand hvis det skal bruges med doseringsmaskine.

Opskrifter til flydende dosering

Hans-Werner balling: 71.6 g / liter RO vand (Anbefalet til akvarier med lavt Ca forbrug)
Higher consentration balling: 400 g / liter RO vand (Anbefalet til akvarier med højt Ca forbrug)

Karbonathårdhed - KH

De fleste akvariet med stenkoraller har behov for karbonat tilsætning for at holde indholdet stabilt på det ønskede niveau.

Det mest almindelige karbonat tilsætningsstof er sodium bicarbonate.
Det kan bruges i fast form eller opløses i RO vand hvis det skal bruges med doseringsmaskine. Sodium carbonate kan også bruges, men det er mere konsentreret og påvirker pH mere.

VIGTIGT:
Nogle producenter har "Carbonate mix". Dette er nogle gange en blanding af sodium bicarbonate og sodium carbonate, så du kan ikke bruge de foruddefinerede tilsætningsstoffer til beregning af dette.

Der er to udbredte måle enheder for karbonathårdhed, dKH og mEq/l.
Beregneren har et parameter til hver alt efter hvilken enhed du ønsker at bruge. Du skal sikre dig at du vælger den der passer til den enhed dit testsæt måler i.

Opskrifter til flydende dosering

Hans-Werner balling: 84 g / liter RO vand

Magnesium

Nogle akvariet har ikke brug for magnesium tilsætning da forbruger er så lavt at vandskift er nok.
Men har du mange koraller kan det være nødvendigt.

Det mest almindelige magnesium tilsætningsstof er magnesium chloride (hexahydrate).
Det kan bruges i fast form eller opløses i RO vand hvis det skal bruges med doseringsmaskine. Nogle producenter blandet magnesium chloride (hexahydrate) og magnesium sulfate (heptahydrate), så det skal du være opmærksom på.

Opskrifter til flydende dosering

Almindelig konsentration: 400 g / liter RO vand