Fakta

Latinsk navn Choerodon azurio
Engelsk navn Azurio tuskfish
Familie Labridae - Choerodon
Levested Australien, Japan, Indonesien, New Zealand, Det centrale/vestlige Stillehav
Max længde 40 cm (15.7")

Som akvariefisk

Minimum volume 1000 l (264 gal)
Hårdførhed Gennemsnitlig
Egnet til akvarie Egnet under bestemte forudsætninger
Reef safe Ikke reef safe
Aggressivitet Kan være aggressiv overfor andre arter

Føde

Anbefalet føde
  • Små krebsdyr (Krill, mysis, artemia...)
  • Større krebsdyr (Rejer, krabber...)
  • Andre hvirvelløse dyr

Kræver et meget stort akvarie som fuldvoksen

Denne art kræver et meget stort akvarie som fuldvoksen.

Præcis hvor stort akvariet skal være er svært at sige, men størrelsen på fisken gør det klart at den normalt ikke kan holdes i private akvarier.

Trussel overfor mange invertebrater

Denne art spiser rejer, krebs, krabber, små muslinger, søpindsvin, snegle og lign.

Manglende information

Der er kun begrænset tilgængelig information om denne art, så der kan mangle vigtige informationer her på siden.

Hyppig fodring

Denne fisk skal helst fodres flere gange om dagen, især i begyndelsen.

Hvis fisken kan finde naturligt føde i akvariet, så kan det være med til at give dem føde i løbet af dagen.

Omarrangere sten og sand

Denne art kan finde på at omarrangere sten og sand.

Det er en god ide at sikre at stensætningen står stabilt på bunden, så der ikke kan vælte sten ned.

Holdes bedst enkeltvis

Denne fisk klare sig bedst hvis der ikke er andre fisk af samme art i akvariet.

Kræver svømmeplads

Denne art kan godt lide at svømme rundt, så akvariet bør tilbyde godt med svømmeplads.

Sky i starten

Denne art kan godt være sky når den introduceres i et nyt akvarie.

Aggressive fisk bør tilføjes til akvariet efter denne art har fundet sig til rette.

Gemmesteder

Denne art har brug for et godt gemmested, fx mellem levende sten.

Kan være aggressiv

Denne art kan være aggressiv hvis den holdes sammen med fisk der ligner den meget eller hvis der ikke er tilstrækkeligt med plads.

Slægts-beskrivelse (Choerodon)

Arterne i slægten Choerodon bliver rimelig store og kræver derfor meget plads, da det er en ret aktiv og intelligent fisk.
Store individer kan finde på at spytte vand op af akvarie, så pas på el-installationerne.

De kan fodres med forskellige typer seafood, forst foder og tørfoder. De bør fodres et par gange om dagen, da det er en aktiv fisk.

Disse fisk kan godt være aggressive, men undgår man at tilføje tilbageholdende fisk senere hen og undgår lign. gylter, så burde det gå fint.
Store individer spiser diverse krebsdyr, snegle, søstjerner og søpindsvin hvis de kan komme til det.
De kan også finde på at omarrangere løstsiddende koraller og sten i deres søgen efter føde.

Choerodon fasciatus er mindre tilbøjelig til at spise invertebrater og omarrangere sten end de øvrige arter, så med forsigtighed kan den gå i koral-akvarie.

Familie-beskrivelse (Labridae)

Gylter ses næsten altid i koral-akvarier, da mange af arterne er både flotte og nytte i bekæmpelsen af en række uønskede smådyr som fx fladorm, pyramidesnegle mm.
Disse fisk lever af alt fra zooplankton til større krebsdyr, snegle, søpindsvin mm.

Der er stor forskel på gylternes adfærd og størrelse, så det er vigtigt at sætte sig ind i deres adfærd og behov inden man tager dem med hjem.

Kilder og yderligere læsning

Kilder generelt

Bob Fenner. Wrasses called Tuskfish, the Genus Choerodon - Wet Web Media - (Engelsk)
Gregory Schiemer. 2003. Aquarium Fish: The Harlequin Tuskfish (Choerodon fasciatus) - Advanced Aquarist - (Engelsk)

Scott W. Michael. 2009. Wrasses and Parrotfishes (Reef Fishes Series Book 5) - TFH Publications / Microcosm Ltd. - (Engelsk)

Froese, R. and D. Pauly. Editors. 2014. FishBase. World Wide Web electronic publication. www.fishbase.org, version (08/2014).

Nøgleord

destruktiv, tilbageholdende sky forsigtig, spiser rejer, spiser krabber, spiser muslinger scallops, spiser snegle, spiser søpindsvin
Et øjeblik...
Et øjeblik...