Fakta

Latinsk navn Coris auricularis
Engelsk navn Western king wrasse
Familie Labridae - Coris
Levested Australien
Max længde 40 cm (15.7")

Som akvariefisk

Minimum volume 1500 l (396 gal)
Hårdførhed Hårdfør
Egnet til akvarie Egnet under bestemte forudsætninger
Reef safe Ikke reef safe
Aggressivitet Kan være aggressiv overfor andre arter

Føde

Spiser
  • Fisk
Anbefalet føde
  • Små krebsdyr (Krill, mysis, artemia...)
  • Større krebsdyr (Rejer, krabber...)
  • Andre hvirvelløse dyr

Kan være en trussel overfor små fisk

Denne art kan godt være en trussel overfor små fisk.

Kan nippe i muslinger

Denne art kan godt finde på nippe i muslinger, fx Tridacna arter.

Effektiv jæger af invertebrater

Denne fisk vil meget effektivt jagte rejer, krabber, krebs, søpindsvin og orm i akvariet.

Kræver et meget stort akvarie som fuldvoksen

Denne art kræver et meget stort akvarie som fuldvoksen.

Præcis hvor stort akvariet skal være er svært at sige, men størrelsen på fisken gør det klart at den normalt ikke kan holdes i private akvarier.

Manglende information

Der er kun begrænset tilgængelig information om denne art, så der kan mangle vigtige informationer her på siden.

Omarrangere sten og sand

Denne art kan finde på at omarrangere sten og sand.

Det er en god ide at sikre at stensætningen står stabilt på bunden, så der ikke kan vælte sten ned.

Dyb sandbund

Denne art kræver minimum 5 centimeter sandbund et sted i akvariet, så den kan grave sig ned når den skal sove eller bliver bange.

Nemmest at akklimatisere som ung

Denne art er nemmest at vende til forholdene i et akvarie hvis det gøres mens den er ung.

Meget små individer kan som altid være meget sarte.

Varieret foder

Denne art skal fodres med så mange forskellige slags relevant foder som muligt.

Gemmer sig i forbindelse med akklimatisering

Denne fisk kan godt gemme sig i længere tid i forbindelse med akklimatisering.

Det er vigtigt ikke at forstyrre fisken i forbindelse med akklimatisering, da processen vil tage længere tid.

Kræver svømmeplads

Denne art kan godt lide at svømme rundt, så akvariet bør tilbyde godt med svømmeplads.

Hermafrodit

Denne art kan skifte køn fra hun til han.

Der mangler en han vil en hun kunne skifte køn og overtage pladsen.

Spiser pyramidesnegle

Denne art kan være med til at bekæmpe pyramidesnegle.

Man kan selvfølgelig være uheldig at få et individ som ikke vil spise dem.

Slægts-beskrivelse (Coris)

Regnbuegylter (Coris) bliver typisk meget store og udseendet kan ændre sig markant fra ung fisk til voksen.

Disse fisk graver sig ned i sandet når de skal sove eller føler sig truede, så det er nødvendigt at have en tilstrækkelig dyb sandbund. (5-10 cm alt efter størrelse)

De ses ofte som små i handlen, hvor man nemt fristes til at købe en, men de ender ofte med at blive sendt hurtigt videre, da de vokser ud af de fleste private akvarier.
Efterhånden som de bliver større, bliver de en trussel overfor muslinger, snegle, søpindsvin, søstjerner, søpølser og større krebsdyr, men som små spiser de mysis, artemia og lign.
Store individer kan også finde på at spise små fisk hvis de får chancen, så pas på med små langsomme fisk.

Når fisken bliver stor nok, begynder de at søge efter føde under løse objekter, så de kan være ret destruktive i et koral-akvarie, hvis man ikke har taget højde for denne adfærd.

Når man udvælger fisken, så skal man undersøge området omkring munden, for at sikre at den ikke har taget skade under transport.
De bør altid have mulighed for at grave sig ned, også under transporten.

I forbindelse med akklimatisering kan den finde på at grave sig ned i flere dage, men den skal nok komme frem, hvis den ikke stresses af andre fisk eller akvaristen.

Familie-beskrivelse (Labridae)

Gylter ses næsten altid i koral-akvarier, da mange af arterne er både flotte og nytte i bekæmpelsen af en række uønskede smådyr som fx fladorm, pyramidesnegle mm.
Disse fisk lever af alt fra zooplankton til større krebsdyr, snegle, søpindsvin mm.

Der er stor forskel på gylternes adfærd og størrelse, så det er vigtigt at sætte sig ind i deres adfærd og behov inden man tager dem med hjem.

Kilder og yderligere læsning

Kilder generelt

Henry C. Schultz. 2005. Everybody Sing Together!: The Genus Coris - Reefkeeping Magazine - (Engelsk)
Bob Fenner. Wrasses of the Genus Coris - Wet Web Media - (Engelsk)

Scott W. Michael. 2009. Wrasses and Parrotfishes (Reef Fishes Series Book 5) - TFH Publications / Microcosm Ltd. - (Engelsk)

Froese, R. and D. Pauly. Editors. 2014. FishBase. World Wide Web electronic publication. www.fishbase.org, version (08/2014).

Nøgleord

hermafrodit, destruktiv, pyramidesnegl, spiser fisk, spiser tridacna, spiser rejer, spiser krabber, spiser søpindsvin, spiser børsteorm fireworm
Et øjeblik...
Et øjeblik...