Istiblennius lineatus
Kilde: JJPhoto.dk
Istiblennius lineatus
Kilde: JJPhoto.dk
Istiblennius lineatus
Kilde: JJPhoto.dk

Fakta

Latinsk navn Istiblennius lineatus - (Valenciennes, 1836)
Engelsk navn Lined rockskipper
Dansk navn Hjælmslimfisk
Familie Blenniidae - Istiblennius
Levested Det østlige Indiske Ocean, Det vestlige Indiske Ocean, Australien, Japan, Det Røde Hav, Indonesien, Det østlige Stillehav, Det centrale/vestlige Stillehav
Max længde 15.0 cm (5.9")

Som akvariefisk

Minimum volume 400 l (106 gal)
Hårdførhed Hårdfør
Egnet til akvarie Egnet under bestemte forudsætninger
Reef safe Ofte reef safe
Aggressivitet Kan være aggressiv overfor lign. arter

Føde

Spiser
  • Makroalger (Fx noritang)
Anbefalet føde
  • Mikroalger (Fx spirulina baseret foder)

Hopper ud af åbne akvarier

Denne art er kendt for at hoppe ud af åbne akvarier.

Manglende information

Der er kun begrænset tilgængelig information om denne art, så der kan mangle vigtige informationer her på siden.

Spiser kun alger på sten og glas

Denne art spiser kun alger fra sten og glas, derfor skal der være nok algevækst i akvariet til at den selv kan finde sin egen føde.

Nogle få har fået den til at spise tørfoder, men det er ikke noget man skal satse på.

Reefsafe hvis godt fodret

Denne art kan finde på at nippe i blødkoraller og LPS hvis den ikke får nok at spise.

Veltilkørt akvarie med alger

Denne art bør holdes i et veltilkørt akvarie hvor den kan græsse alger på stenene.

Hvis der ikke er tilstrækkeligt med alger på stenene, så er det en god ide at fodre oftere og supplere med ekstra algeholdigt foder, fx Spirulina.

Holdes bedst enkeltvis

Denne fisk klare sig bedst hvis der ikke er andre fisk af samme art i akvariet.

Effektiv algespiser

Denne art kan spise store mængder alger (relativt i forhold til størrelsen) fra sten mm., typisk grønne trådalger eller algefilm.

De spiser ikke alle typer alger, så i tilfælde af en speciel algeplage, søg efter mere konkret information.

Familie-beskrivelse (Blenniidae)

Slimfisk eller blennier er meget forskellige, nogle spiser kun alger mens andre spiser zooplankton.
Der findes flere forskellige familier af blennier, dette er blot en af dem. På engelsk kaldes denne familie "Combtooth Blennies".

Fælles for dem er deres aflange form med den lange rygfinne.
Nogle af arterne har små "ben" som de bevæger sig rundt på bunden med.

Disse blennier bliver typisk ikke så store og passer derfor godt til små som store akvariet.
De har ofte en ikke de vilde farver, men mange af dem har en lidt spøjs personlighed, som mange akvarister falder for.

Arterne under slægterne Aspidontus og Plagiotremus imitere pudsefisk (gylter) og kan derfor være svære at indentificere.

FishBase

Akvarie handel Ja
Udbredelse Indo-Pacific: Laccadive Islands and Maldives to Mangaréva, Gambier Islands. Western Central Pacific: Guam (Ref. 35721).
Engelske navne Thin-lined rockskipper, Lined blenny, Black-lined blenny
Danske navne Hjælmslimfisk

Kilder og yderligere læsning

Kilder generelt

Jeff Kurtz. 2007. Combtooth Blennies: Bewitching Bottom Dwellers - Tropical Fish Hobbyist - (Engelsk)
Scott W. Michael. Reef Aquarium Fishes: 500+ Essential-to-know Species - TFH Publications / Microcosm Ltd. - (Engelsk)
Bob Fenner. The True/Combtooth Blennies, Family Blenniidae - Wet Web Media - (Engelsk)
Bob Fenner. Blennioids: Blennies and Blenny-Like Fishes - Wet Web Media - (Engelsk)

Froese, R. and D. Pauly. Editors. 2014. FishBase. World Wide Web electronic publication. www.fishbase.org, version (08/2014).

Nøgleord

alger alge algespiser, planteæder herbivore, blenny
Et øjeblik...
Et øjeblik...