Aeoliscus punctulatus

Hent Reef App på Google Play eller App Store
Get it on Google Play Get it on App Store
Fakta
Latinsk navn Aeoliscus punctulatus
Dansk navn Prikket bajonetfisk
Engelsk navn Speckled shrimpfish
Familie Centriscidae - Aeoliscus
Levested Det østlige Indiske Ocean, Det vestlige Indiske Ocean, Det Røde Hav
Max længde 15 cm (5,9")
Som akvariefisk
Minimum volume 200 cm (53 gal)
Hårdførhed Gennemsnitlig
Egnet til akvarie Egnet til specialakvarier
Reef safe Altid reef safe
Aggressivitet Fredelig
Føde
Anbefalet føde Zooplankton (Cyclops, pods...)
Små krebsdyr (Krill, mysis, artemia...)
Fisk
Vær opmærksom på
Meget hyppig fodring

Denne art kræver at der fodres 4 gange eller mere pr. dag.

Beriget foder

Denne art bliver ofte underernæret i fangenskab, derfor er det en god ide at berige fodret med omega-3 og vitaminer.

Levende føde

Denne art skal have levende føde for at overleve i længere tid i akvarie.

Det kan fx være levende artemia eller lign.

Husk også
Veltilkørt akvarie med pods

Denne art har bedst chancer hvis der er en tilstrækkelig stor mængde mikroliv (fx. copepods, amphipods og lign.) i akvariet, så fisken hele tiden kan finde sin egen føde.

Udhæng og huler

Denne art trives bedst i et akvarie med udhæng og huler.

Bedst i gruppe

Denne art trives bedst hvis man holder dem i en lille gruppe af 5 eller flere individer.

Beskrivelser og kilder
Familie-beskrivelse (Centriscidae)

Knivfisk (Centriscidae) har en meget karakteristisk måde at svømme på, hvor de står med lodret med hoved ned mod bunden.

Disse fisk har lidt samme behov som nålefisk som de er beslægtet med.
De er nemmest at holde i et lille akvarie som er indrettet med lav cirkulation og uden fødekonkurrenter, rovfisk, krabber og lign.

Man skal ikke forvente at knivfisk tager frostfoder, så det er vigtigt at der er masser pods i akvariet og/eller at man har levende foder til dem.
Det kunne være beriget levende zooplankton eller fiskeyngel.
De skal fodres løbende over tid, så er der ikke nok pods i akvariet, så kan det være nødvendigt at have automatisk dosering af levende foder.

Knivfisk bør holdes i en lille gruppe og er normalt ikke aggressive overfor andre fisk.

Kilder og yderligere læsning

Kilder generelt

Scott W. Michael. 2001. Reef Fishes volume 1 - TFH Publications / Microcosm Ltd. - (Engelsk)
Bob Fenner. Shrimpfishes, Family Centriscidae, Darlings of the Public Aquarium Interest - Wet Web Media - (Engelsk)
2009. Care of Striped Shrimpfish - Reef Central - (Engelsk)