Aulostomidae (Trumpetfish)

Trumpetfish (Aulostomidae) kan være rigtig sjove fisk i akvarie, men de kræver rigtig meget svømmeplads 1000+ liter uden søjler eller lign.
Der skal dog være mulighed for at fisken kan gemme sig.

Trumpetfish fisk er rovfisk, som typisk går efter små fisk men også krebsdyr kan indgå i føden.

Trumpetfish har en sjov personlighed og vil med tiden knytte sig til akvaristen.
De skal have levende føde i starten, fx små gubbier eller lign., mens de langsomt kan omvendes til små stykker af frosen fisk og krebsdyr.

Man bør undgå større rovfisk, aggressive damsler, aggressive gylter samt aftrækker- og kuglefisk, hvis man gerne vil holde Trumpetfish.
Små individer kan holdes sammen, men de kan typisk ikke enes når de bliver større.

Aulostomus