Canthigaster amboinensis

Hent Reef App på Google Play eller App Store
Get it on Google Play Get it on App Store
Fakta
Latinsk navn Canthigaster amboinensis - (Bleeker, 1864)
Engelsk navn Spider-eye puffer
Familie Tetraodontidae - Canthigaster
Levested Det østlige Indiske Ocean, Det vestlige Indiske Ocean, Australien, Japan, Indonesien, Det østlige Stillehav, Det centrale/vestlige Stillehav
Max længde 15 cm (5,9")
Som akvariefisk
Minimum volume 500 cm (132 gal)
Hårdførhed Gennemsnitlig
Egnet til akvarie Egnet under bestemte forudsætninger
Reef safe Ikke reef safe
Aggressivitet Generelt fredelig men kan være aggressiv overfor lign. arter af samme køn
Føde
Anbefalet føde Mikroalger (Fx spirulina baseret foder)
Makroalger (Fx noritang)
Små krebsdyr (Krill, mysis, artemia...)
Spiser Større krebsdyr (Rejer, krabber...)
Andre hvirvelløse dyr
Blødkoraller
Spiser måske Stor polyp stenkoraller (LPS)
Vær opmærksom på
Trussel overfor mange invertebrater

Denne art spiser rejer, krebs, krabber, små muslinger, søpindsvin, snegle og lign.

Pas på skindet når fisken fanges

Denne art har meget sart skin, så pas ekstra på når fisken fanges og transporteres, så den ikke tager skade.

Manglende information

Der er kun begrænset tilgængelig information om denne art, så der kan mangle vigtige informationer her på siden.

Må ikke sluge luft

Denne fisk må ikke sluge luft ind når den fodres eller transporteres, da den har meget svært ved at komme af med det igen.

Giftigt skind

Denne art har en stærk gift i skindet som den kan frigive hvis den bliver meget stresset eller dør.

Giften kan slå et helt akvarie ihjel hvis man er uheldig.

Husk også
Føde der sliber tænder

Denne art har brug for føde der er med til at slibe tænderne, fx. muslinger.

Hvis tænderne vokser for meget kan det være nødvendigt at slibe dem, men det er en meget stressfuld omgang for fisken.

Veltilkørt akvarie med alger

Denne art bør holdes i et veltilkørt akvarie hvor den kan græsse alger på stenene.

Hvis der ikke er tilstrækkeligt med alger på stenene, så er det en god ide at fodre oftere og supplere med ekstra algeholdigt foder, fx Spirulina.

Kan gå som par

Denne art kan gå i par. (han + hun)

Personlighed

Denne art har ofte en sjov og interessant personlighed.

Beskrivelser og kilder
Slægts-beskrivelse (Canthigaster)

Disse kaldes ofte for "Tobies" på engelsk.

Fisk i slægten Canthigaster er mindre end de øvrige kuglefisk og kan ikke puste sig op i samme omfang som de øvrige.

De kan være slemme til at nippe i andre fisk, eremitkrebs mm., men det er ikke alle individer som gør det.
Disse små kuglefisk kan nogle gange holdes i coral akvarier, men bliver nød til at prøve sig frem for at finde ud af hvilke koraller de nipper i.

Familie-beskrivelse (Tetraodontidae)

Kuglefisk (Tetraodontidae) er kendt for deres specielle måde at svømme på, deres helt specielle personlighed og selvfølgelig deres evne til at puste sig op.
Det er ikke så sært at nogle akvarister falder for disse spøjse fisk.

Kuglefisk puster i naturen vand ned i sandet for at finde føde, derfor kaldes de nogle gange for "blowfish".
De kan godt finde på at gøre det samme i akvariet. Yderligere kan de godt finde på at sprøjte vand op af akvariet, fx i forbindelse med fodring, så bliv ikke overrasket hvis de gør det :-)
Pas på der ikke kommer vand i elektrisk udstyr.

Flere af arterne har pigge, men de kan typisk kun ses når fisken har pustet sig op.

Disse fisk er generelt ikke reef safe og kan godt finde på at nippe i finnerne på øvrige fisk i akvariet.
Til gengæld er de hårdfør, hvis man får fat i et sundt individ og de kan leve ganske mange år i akvarie under gode forhold.

Man skal være påpasselig i forbindelse med håndtering og transport, da flere af arterne kan frigive gift til vandet.

Disse fisk er nogle gange beskrevet som svære at holde, men har man styr på deres foder behov, så er man godt på vej.
Det man skal være opmærksom på med kuglefisk er, at de kræver meget foder, så det skal akvariet kunne klare.
De kræver også foder der sliber deres tænder, da de gror hele livet. Fisken kan ikke spise hvis de bliver for lange. Egnet foder kunne være snegle eller muslinger.
Flagefoder egner sig ikke til kuglefisk selv om de spiser det, det skal suppleres af et varieret udvalg af seafood og frost foder.

Når man udvælger en kuglefisk i butikken skal man være opmærksom på parasitter, da disse er ret almindelige hos kuglefisk.
Det kan vise sig som hvide pletter eller små ujævnheder i skinnet. De kan også have interne parasitter som kun kan undgåes ved at benytte karantæne.

Se mere angående fodring, udvægelse og sygdom i John Champlin's artikel.

FishBase
Akvarie handel Ja
Udbredelse Indo-Pacific: East Africa to the Galapagos Islands, north to southern Japan and Hawaii, south to the Great Barrier Reef and the Society Islands.
Engelske navne Spider-eye puffer
Ambon toby
Ambon pufferfish
Kilder og yderligere læsning

Kilder generelt

Scott Michael. Aquarium Fish: The Papuan (Canthigaster papua) and Ocellated Toby (C. solandri) - Advanced Aquarist - (Engelsk)

John Champlin. Puffer Care and Information - Reefnut.com (web.archive.org) - (Engelsk)
Bob Fenner. All My Puffers, Tobies, Box, Porcupine, Cowfishes - Wet Web Media - (Engelsk)