Carangidae (Hestemakreller)

Hestemakreller er typisk større fisk mellem 25-100cm, men nogle kan blive 2m.

Det er rovfisk som jagter fisk i det åbne vand og/eller søger føde på bunden, fx krebsdyr.

Nogle af arterne egner sig til akvarie, men de kræver meget plads.

Gnathanodon

Selene