Genicanthus lamarck

Hent Reef App på Google Play eller App Store
Get it on Google Play Get it on App Store
Fakta
Latinsk navn Genicanthus lamarck - (Lacepède, 1802)
Dansk navn Svalehalekejserfisk
Engelsk navn Blackstriped angelfish
Familie Pomacanthidae - Genicanthus
Levested Det østlige Indiske Ocean, Det vestlige Indiske Ocean, Australien, Japan, Indonesien, Det centrale/vestlige Stillehav
Max længde 25 cm (9,8")
Som akvariefisk
Minimum volume 700 cm (185 gal)
Hårdførhed Hårdfør
Egnet til akvarie Egnet til de fleste akvarier
Reef safe Reef safe med omtanke
Aggressivitet Kan være aggressiv overfor lign. arter
Føde
Anbefalet føde Mikroalger (Fx spirulina baseret foder)
Små krebsdyr (Krill, mysis, artemia...)
Større krebsdyr (Rejer, krabber...)
Spiser Zooplankton (Cyclops, pods...)
Spiser måske Makroalger (Fx noritang)
Blødkoraller
Svampe
Vær opmærksom på
Hopper ud af åbne akvarier

Denne art er kendt for at hoppe ud af åbne akvarier.

Husk også
Varieret foder

Denne art skal fodres med så mange forskellige slags relevant foder som muligt.

Hyppig fodring

Denne fisk skal helst fodres flere gange om dagen, især i begyndelsen.

Hvis fisken kan finde naturligt føde i akvariet, så kan det være med til at give dem føde i løbet af dagen.

Veltilkørt akvarie med alger

Denne art bør holdes i et veltilkørt akvarie hvor den kan græsse alger på stenene.

Hvis der ikke er tilstrækkeligt med alger på stenene, så er det en god ide at fodre oftere og supplere med ekstra algeholdigt foder, fx Spirulina.

Gemmesteder

Denne art har brug for et godt gemmested, fx mellem levende sten.

Par eller han med flere hunner

Denne art går bedst i par (han + hun) eller en han med flere hunner.

Kræver svømmeplads

Denne art kan godt lide at svømme rundt, så akvariet bør tilbyde godt med svømmeplads.

Hermafrodit

Denne art kan skifte køn fra hun til han.

Der mangler en han vil en hun kunne skifte køn og overtage pladsen.

Sky i starten

Denne art kan godt være sky når den introduceres i et nyt akvarie.

Aggressive fisk bør tilføjes til akvariet efter denne art har fundet sig til rette.

Tips til at holde flere kejserfisk

Det er muligt at holde flere større kejserfisk i samme akvarie, men det kræver at man vælger arterne med omhu og at forholdene i akvariet er gode.

Her er nogle generelle tips til hvordan man øge chancen for succes.

Valg af arter
Det er vigtigt ikke at vælge arter der ligner hinanden meget, jo mere forskellige de er, jo større chance for succes.
Det kan også være en god ide at vælge fisk i lidt forskellig størrelse.

Fx to unge kejsere med samme mønster og farve er en dårlig ide.

Og så er det naturligvis en fordel at undgå de mest aggressive arter.

Rækkefølge
Det er en god ide at lave en liste over de fisk man ønsker sig, og så vælge rækkefølgen sådan, at man tilføjer den mindst aggressive først.

Tilføjer man flere kejsere med samme størrelse, så kan det være en fordel at tilføje dem samtidigt hvis akvariet kan bære det.

Plads
Der skal være plads nok i akvariet, det er naturligvis svært at lave en regel for.
Derfor er der naturligvis også undtagelser fra nedenstående bud på hvor stort akvariet skal være for at få en god chance for succes.

Plads i sig selv er dog ikke nok, der skal også være egnede gemmesteder nok, så fiskene ikke slås om disse.

>400 l (100 gal): Flere dværg kejserfisk (<15cm) kan gå sammen.
>900 l (240 gal): Flere medium (<20cm) størrelse kejsere kan gå sammen.
>1500 l (400 gal): Flere større (<25cm) kejsere kan gå sammen.

Føde og vand kvalitet
Det hjælper naturligvis altid at give fiskene en god varieret kost, så de bedre kan modstå periodisk stress når man fx tilføjer en ny fisk.

Vand kvaliteten skal også helst være god, så fiskene ikke stresses af den årsag.

Beskrivelser og kilder
Beskrivelse

Hannen har en gul plet i panden.

Kan finde på at jagte gylter, anthias og gobies.

Slægts-beskrivelse (Genicanthus)

Genicanthus (Lyrehale kejserfisk) adskiller sig fra de øvrige kejserfisk med deres lyrehale og ved at de jagter zooplankton i det åbne.

Ud over zooplankton lever disse fisk også af forskellige microalger, fiskeæg og andre små invertebrater.

Disse fisk er typisk gode kandidater til koral-akvarie, da de modsat de øvrige typer kejserfisk sjældent går efter koraller.
De kan finde på at gå efter Xenia eller lign., men det er typisk ikke et problem.

Der er typisk stor forskel på hanner og hunner. De går fint som par i akvarie.
Hunnerne kan skifte køn til hanner, også selv om der er en han til stede.
Hvis der er en han til stede i forvejen, så kan hunnen skifte tilbage igen, hvis den gamle han bliver aggressiv overfor den hun der skifter køn.

Disse fisk lever typisk på dybt vand, så de kan have taget skade i forbindelse med indfangning. Hunnerne klare sig typisk bedre end hannerne.
Et klart tegn på at fisken er fanget forkert, er hvis den ikke kan holde sig stille i vandet, men konstant skal svømme lidt ned af, for ikke at flyde op til overfladen.

Hvis fisken ikke vil spise eller er meget sky, kan det være en ide at dæmpe lyset i noget tid i forbindelse med akklimatisering.

Hannerne kan være aggressive overfor hinanden, men hunnerne kan godt gå flere sammen, også på trævrs af arterne.
Det er klart en fordel at tilføje alle fiskene på samme tid.

Familie-beskrivelse (Pomacanthidae)

Kejserfisk (Pomacanthidae) er kendt som nogle af de farvestrålende og imponerende fisk på revet.

Mange af arterne er ikke reef safe, da de især går efter blødkoraller og LPS.
Men ved at vælge sine koraller med omhu, eller ved at gå efter bestemte arter af kejserfisk, så kan man holde dem i koral-akvarier.

Der findes kejserfisk til de fleste størrelser akvarie, fra dværgkejsere som egner sig til mindre akvarier, mens de store arter er imponerende i et større akvarie.

Der er meget stor forskel på hvad de enkelte arter kræver.
Nogle er foderspecialister og kræver derfor special foder, mens andre er svære at akklimatisere, da de i naturen lever på dybt vand.
Det er en god ide at have vis erfaring med de forskellige typer foder og behandling af sygdom, hvis man gerne vil holde de større arter.

FishBase
Akvarie handel Ja
Udbredelse Indo-West Pacific: Indo-Malayan region, eastward to Vanuatu, north to southern Japan, southward to the Great Barrier Reef.
Danske navne Svalehalekejserfisk
Engelske navne Lamarck's angelfish
Lamark's angelfish
Blackstriped angelfish
Franske navne Poisson-ange lyre de Lamarck
Kilder og yderligere læsning

Kilder generelt

Henry C. Schultz. 2005. Swallowing One Victim at a Time: The Genus Genicanthus - Reefkeeping - (Engelsk)

Niels K. 2014. Privat korrespondance - saltvandsforum.dk - (Dansk)
Scott W. Michael. 2004. Angelfishes and Butterflyfishes (Reef Fishes Series Book 3) TFH Publications / Microcosm Ltd. - (Engelsk)
Bob Fenner. Marine Angelfishes, Family Pomacanthidae - Wet Web Media - (Engelsk)
Bob Fenner. The Best Angelfishes For Marine Aquarium Use - Wet Web Media - (Engelsk)
Bob Fenner. The Ultimate Angelfish Aquarium; An amazing and challenging collection of marine angelfishes - Wet Web Media - (Engelsk)
Link samling med ynderligere information - Wet Web Media - (Engelsk)
Reef Central. 2009. Keeping more than one emperor angelfish together - (Engelsk)