Grammatidae (Febarser)

Febarser (Grammaer) egner sig til de fleste akvarier, da det er en relativt nem og fredelig fisk.

De kan minde lidt om koralsmutter (Pseudochromidae) i udseende og farve, men er mere fredelige og derfor et godt alternativ.
Febarser vil gemme sig konstant hvis de holdes sammen med fx agressive gylter eller lign.

Disse fisk kan godt lide en lodret høj lodret stenopsætning med masser af gemmesteder, da det minder om deres naturlige levested.

Man kan godt holde flere febarser sammen, men det er ikke uden risiko og man bør være klar til at adskille dem, hvis de slås ved at holde hinanden fast med kæberne.
Det er en fordel hvis fiskene har forskellig størrelse, da det giver større chance for at få han og hun. Og så skal de have rigeligt med plads (>300 l / 80 gal) for at gå sammen.

Gramma