Hemigymnus fasciatus

Hent Reef App på Google Play eller App Store
Get it on Google Play Get it on App Store
Fakta
Latinsk navn Hemigymnus fasciatus - (Bloch, 1792)
Engelsk navn Barred thicklip
Familie Labridae - Hemigymnus
Levested Det østlige Indiske Ocean, Det vestlige Indiske Ocean, Australien, Det Røde Hav, Indonesien, Det østlige Stillehav, Det centrale/vestlige Stillehav
Max længde 30 cm (11,8")
Som akvariefisk
Minimum volume 1500 cm (396 gal)
Hårdførhed Sart
Egnet til akvarie Erfaring, forberedelse og ekstra pleje påkrævet
Reef safe Ikke reef safe
Aggressivitet Kan være aggressiv overfor lign. arter
Føde
Anbefalet føde Små krebsdyr (Krill, mysis, artemia...)
Større krebsdyr (Rejer, krabber...)
Andre hvirvelløse dyr
Vær opmærksom på
Meget hyppig fodring

Denne art kræver at der fodres 4 gange eller mere pr. dag.

Trussel overfor mange invertebrater

Denne art spiser rejer, krebs, krabber, små muslinger, søpindsvin, snegle og lign.

Gennemsøger sandet efter mad

Denne art roder i sandet for at finde mad, dette kan gøre vandet uklart og ruske op i madrester osv.

Denne arts naturlige føde i sandet vil dog hurtigt blive udryddet i et akvarie.

Kræver et meget stort akvarie som fuldvoksen

Denne art kræver et meget stort akvarie som fuldvoksen.

Præcis hvor stort akvariet skal være er svært at sige, men størrelsen på fisken gør det klart at den normalt ikke kan holdes i private akvarier.

Husk også
Sart i forbindelse med transport

Denne art kan være meget sart i forbindelse med transport og akklimatisering.

Levende føde

Der er størst chance for success med denne art, hvis man har mulighed for at tilbyde den levende føde i forbindelse med akklimatisering.

Nemmest at akklimatisere som ung

Denne art er nemmest at vende til forholdene i et akvarie hvis det gøres mens den er ung.

Meget små individer kan som altid være meget sarte.

Kræver svømmeplads

Denne art kan godt lide at svømme rundt, så akvariet bør tilbyde godt med svømmeplads.

Hermafrodit

Denne art kan skifte køn fra hun til han.

Der mangler en han vil en hun kunne skifte køn og overtage pladsen.

Beskrivelser og kilder
Slægts-beskrivelse (Hemigymnus)

Fiskene i Hemigymnus slægten bliver meget store og kræver derfor meget plads.
De er generelt rimelig fredelige overfor andre fisk, men de er en trussel mod en lang række invertebrater.

De skal fodres mindst 4 gange pr. dag, hvilket betyder at de belaster akvariet rimelig meget, pga. det storre behov for foder.

Da de søger føde i sandet, så kan de godt finde på at sprede sand ud over koraller, så det skal man være opmærksom på inden man anskaffer disse fisk.

Familie-beskrivelse (Labridae)

Gylter ses næsten altid i koral-akvarier, da mange af arterne er både flotte og nytte i bekæmpelsen af en række uønskede smådyr som fx fladorm, pyramidesnegle mm.
Disse fisk lever af alt fra zooplankton til større krebsdyr, snegle, søpindsvin mm.

Der er stor forskel på gylternes adfærd og størrelse, så det er vigtigt at sætte sig ind i deres adfærd og behov inden man tager dem med hjem.

FishBase
Akvarie handel Ja
Udbredelse Indo-Pacific: Red Sea (Ref. 1602) south to Inhaca Island, Mozambique (Ref. 4392) and east to Tahiti.
Franske navne Tamarin à bandes noires
Mamselle Adèle
Chien noir
Tyske navne Streifenbannerfisch
Engelske navne Fiveband wrasse
Five-banded wrasse
Barred thicklip wrasse
Barred thicklip
Barred wrasse
Kilder og yderligere læsning

Kilder generelt

Bob Fenner. Genera Hemigymnus and Hologymnosus Wrasses - Wet Web Media - (Engelsk)

Scott W. Michael. 2009. Wrasses and Parrotfishes (Reef Fishes Series Book 5) - TFH Publications / Microcosm Ltd. - (Engelsk)