Hoplolatilus luteus

Hent Reef App på Google Play eller App Store
Get it on Google Play Get it on App Store
Fakta
Latinsk navn Hoplolatilus luteus - Allen & Kuiter, 1989
Engelsk navn Yellow tilefish
Familie Malacanthidae - Hoplolatilus
Levested Det østlige Indiske Ocean, Australien, Indonesien, Det centrale/vestlige Stillehav
Max længde 13 cm (5,1")
Som akvariefisk
Minimum volume 400 cm (106 gal)
Hårdførhed Sart
Egnet til akvarie Erfaring, forberedelse og ekstra pleje påkrævet
Reef safe Altid reef safe
Aggressivitet Tilbageholdende
Føde
Anbefalet føde Zooplankton (Cyclops, pods...)
Små krebsdyr (Krill, mysis, artemia...)
Vær opmærksom på
Hopper ud af åbne akvarier

Denne art er kendt for at hoppe ud af åbne akvarier.

Høj vandkvalitet

Denne art kræver en høj vandkvalitet i akvariet.

Det vil blandt andet sige at vandet skal være godt iltet.

Får nemt hvide pletter

Denne art får nemt hvide pletter (Marine ich) hvis den stresses af andre fisk, dårlig vand kvalitet, i forbindelse med flytning osv.

Husk også
Gruppe

Denne art bør holdes i en gruppe på mindst 3 individer.

Sart i forbindelse med transport

Denne art kan være meget sart i forbindelse med transport og akklimatisering.

Nemmest at akklimatisere som ung

Denne art er nemmest at vende til forholdene i et akvarie hvis det gøres mens den er ung.

Meget små individer kan som altid være meget sarte.

Svagt lys i starten

Denne art er i naturen vant til svagt lys, så det kan være en ide at dæmpe lyset i forbindelse med akklimatisering og langsomt justere det tilbage til normal.

Hyppig fodring

Denne fisk skal helst fodres flere gange om dagen, især i begyndelsen.

Hvis fisken kan finde naturligt føde i akvariet, så kan det være med til at give dem føde i løbet af dagen.

Bundlag

Denne fisk vil gerne have et bundlag hvor der er mulighed for at lave en hule.
Bundlag bestående af en blanding af sand, koralgrus, skaller og små stykker skaller er ideelt for disse fisk at brugge hule i.

Man kan også arrangere sten oven på sandet, så der nemt kan laves en hule ind under, man skal blot sikre sig at stensætningen ikke kan styre sammen.

Fisken skal kunne bygge en hule som minimum er 3 cm / 1" længere end fiskens længde.

Andre dyr som graver i sandet kan stresse denne art, hvis der ikke er plads nok.
Pas derfor må med fx gylter som graver sig ned om natten.

Tilbageholdende

Denne art kan godt være sky/tilbageholdende, derfor skal man passe på med at holde denne art sammen med mere agressive arter.

Beskrivelser og kilder
Familie-beskrivelse (Malacanthidae)

Teglfisk (Malacanthidae) er sarte og udfordrende at holde i akvarie, men det kan lade sig gøre hvis man skaber de rigtige omgivelser for dem.

Disse fisk tåler ikke stress særlig godt, så derfor er det vigtigt at have forberedt akvariet, så omgivelserne er optimale inden man køber fisken.
Gode gemmesteder som minder om deres naturlige huller i sand / koral grus kombineret med stenhuler er optimalt.
Masser af svømmeplads er også vigtigt!

Teglfisk bør ikke holdes sammen med semi-aggressive og aggressive arter, da de er meget sky.
Fisk som er gode at holde sammen med teglfisk kunne fx være: anthias, kæbefisk, rundhovedbarser, ormekutlinger, kardinalfisk, fløjfisk og små fredelige gylter.

Da disse fisk godt kan svømme vildt rundt hvis de stresses, så er det en god ide at undgå at holde dem med anemoner, vidunderkoraller og lign.

Let dæmpet belysning vil også være at foretrække.
Månelys kan være en god ide, da disse fisk ellers kan finde på at springe op af vandet med skader til følge.

Teglfisk kan nogle gange kræve levende foder i starten, men spiser ofte frost efter lidt tid.
Nogle individer spiser også flagefoder, men man skal være opmærksom på, at de primært spiser fra vandsøjlen og ikke det der ligger sig på bunden.
De trives ikke særlig godt, hvis der er meget konkurrence om føden.

Normalt kan disse fisk fint gå i koral-akvarie, men de kan finde på at gå efter små rejer og i sjældne tilfælde LPS.

Man har generelt større chance for succes hvis man holder flere teglfisk sammen.
Det er også en god ide at have andre fredelige fisk som tilbringer meget tid i vandsøjlen.

De er sjældent aggressive overfor artsfæller eller andre fisk, men fx meget sky gylter kan blive jagtet af disse fisk.

Når fisken anskaffes skal man sikre sig, at fisken er fanget korrekt, så svømmeblæren ikke har taget skade.
Fisken skal altså kunne stå stille i vandet, uden at bruge kræfter på at svømme nedad.

FishBase
Akvarie handel Ja
Udbredelse Indo-West Pacific: Andaman Islands, Indonesia and Solomon Is.
Danske navne Gul teglfisk
Kilder og yderligere læsning

Kilder generelt

Henry C. Schultz. 2006. Redoing the Seafloor with Tile: The Subfamily Malacanthinae, Part IPart II - Reefkeeping Magazine - (Engelsk)
Scott W. Michael. 2001. Basslets, Dottybacks & Hawkfishes: v. 2 (Reef Fishes) - TFH Publications / Microcosm Ltd. - (Engelsk)
Bob Fenner. Gorgeous, Intelligent, But Not Easy to Keep... The Sand Tilefishes, Family Malacanthidae - Wet Web Media - (Engelsk)