Limulidae (Dolkhaler)

Dolkhaler er faktisk ikke krebsdyr, men er tættere beslægtet med edderkopper og skorpioner.
Jeg har valgt at placere familien her fordi mange tænker på dem som krabber.

Dolkhaler finder føde i løst sand og har derfor brug for et stort akvarie med rigeligt med dyb sandbund.
De vil sulte i de fleste akvarier og samtidig bliver de nemt skadet af levende sten.

Limulus