Linckia laevigata

Hent Reef App på Google Play eller App Store
Get it on Google Play Get it on App Store
Fakta
Latinsk navn Linckia laevigata
Dansk navn Blå Linckia søstjerne
Engelsk navn Blue Linckia Sea Star
Familie Asteroidea - Linckia
Levested Det centrale/vestlige Stillehav
Max længde 30 cm (11,8")
Som akvariefisk
Minimum volume 600 cm (158 gal)
Hårdførhed Gennemsnitlig
Egnet til akvarie Erfaring, forberedelse og ekstra pleje påkrævet
Reef safe Altid reef safe
Aggressivitet Fredelig
Føde
Anbefalet føde Mikroalger (Fx spirulina baseret foder)
Små krebsdyr (Krill, mysis, artemia...)
Detritus
Vær opmærksom på
Svær at hold i live

Denne art er meget svær at få til at overleve.

Beskrivelser og kilder
Slægts-beskrivelse (Linckia)

Nogle kilder mener ikke at disse søstjerner tager imod foder i akvarie, så derfor skal der være nok føde i akvariet til at den kan overleve. Da den bliver rimelig stor anbefales det derfor at man holder denne søstjerne i store akvarier.

Familie-beskrivelse (Asteroidea)

Søstjerner er oftest gode "skraldemænd" og lever ofte af fx. madrester.
Nogle arter kan også være ret dekorative.

Hvis vandkvaliteten er dårlig eller hvis de ikke får tiltrækkeligt foder, så kan armene begynde at "smelte".
Vandkvaliteten skal være rimelig god, da søstjerner er mere sensitive overfor nitrat og fosfat end fisk.

Søstjerner vil finde meget af deres føde i akvariet, men ser man tegn på underernæring som nævnt oven for, så bør man aktivt fodre søstjernen med fx pellets.

Nogle arter kan være følsomme når de skal akklimatiseres, så det kan være en god ide at bruge lidt ekstra tid på at akklimatisere dem.
De må helst ikke få luft, så flyt søstjerner over i akvariet i en lille beholder.

Mange af de søstjerner som ses i handles er nyttige og harmløse, men der findes også søstjerner som spiser invertebrater og fisk.
Generelt er søstjerner med pigge ikke reef safe, men det findes undtagelser til reglen.

Kilder og yderligere læsning

Kilder generelt

Ronald L. Shimek. 2004. Marine Invertebrates (PocketExpert Guide) - TFH Publications / Microcosm Ltd. - (Engelsk)
Philip A. Purser. Aquarium Sea Stars - Fish Channel - (Engelsk)
Richard Aspinall. 2015. Sea Stars for the Marine Aquarium - Tropical Fish Hobbyist Magazine - (Engelsk)