Lutjanus apodus

Hent Reef App på Google Play eller App Store
Get it on Google Play Get it on App Store
Fakta
Latinsk navn Lutjanus apodus
Engelsk navn Schoolmaster snapper
Familie Lutjanidae - Lutjanus
Levested Den Mexicanske Golf, Det vestlige Atlanterhav
Max længde 67 cm (26,4")
Som akvariefisk
Minimum volume 2000 cm (528 gal)
Hårdførhed Ukendt
Egnet til akvarie Ukendt
Reef safe Ukendt
Aggressivitet Ukendt
Føde
Vær opmærksom på
Manglende information

Der er kun begrænset tilgængelig information om denne art, så der kan mangle vigtige informationer her på siden.

Beskrivelser og kilder
Familie-beskrivelse (Lutjanidae)

Snappere (Lutjanidae) er rovfisk, som typisk lever af både fisk og en lang række invertebrater, typisk krebsdyr, men også snegle, søpindsvin, orm mm.
De finder typisk deres føde på bunden, hvor nogle arter kan puste ned i sandet for at finde føde.

Arterne i slægterne Macolor, Pinjalo og Rhomboplites lever af større typer zooplankton i modsætning til de øvrige arter.

Snappere er generelt rimelig hårdfør, men egner sig kun til meget store akvarier.
Man bør indrette akvariet med et stort udhæng eller hule hvor fisken kan stå lidt i skjul, frem for mange små skjulesteder.

Kilder og yderligere læsning

Kilder generelt

Scott W. Michael. 2004. Angelfishes and Butterflyfishes (Reef Fishes Series Book 3) TFH Publications / Microcosm Ltd. - (Engelsk)
Bob Fenner. Snappers, Family Lutjanidae - Wet Web Media - (Engelsk)
WWM Crew. FAQs about Snappers, Family Lutjanidae - Wet Web Media - (Engelsk)