Macropharyngodon bipartitus

Hent Reef App på Google Play eller App Store
Get it on Google Play Get it on App Store
Fakta
Latinsk navn Macropharyngodon bipartitus
Engelsk navn Blue Star Leopard Wrasse
Familie Labridae - Macropharyngodon
Levested Det østlige Indiske Ocean, Det vestlige Indiske Ocean
Max længde 13 cm (5,1")
Som akvariefisk
Minimum volume 400 cm (106 gal)
Hårdførhed Gennemsnitlig
Egnet til akvarie Erfaring, forberedelse og ekstra pleje påkrævet
Reef safe Altid reef safe
Aggressivitet Tilbageholdende
Føde
Anbefalet føde Zooplankton (Cyclops, pods...)
Små krebsdyr (Krill, mysis, artemia...)
Vær opmærksom på
Mange pods i akvariet

Denne art skal helst kunne finde alt sin føde på egen hånd i akvariet, derfor kan den være meget svær at holde i akvarie, da der nemt bliver mangel på føde.

Husk også
Sart i forbindelse med transport

Denne art kan være meget sart i forbindelse med transport og akklimatisering.

Dyb sandbund

Denne art kræver minimum 5 centimeter sandbund et sted i akvariet, så den kan grave sig ned når den skal sove eller bliver bange.

Hyppig fodring

Denne fisk skal helst fodres flere gange om dagen, især i begyndelsen.

Hvis fisken kan finde naturligt føde i akvariet, så kan det være med til at give dem føde i løbet af dagen.

Kan gå flere sammen

Der kan gå flere af denne art i samme akvarie hvis de introduceres samtidigt.

Hermafrodit

Denne art kan skifte køn fra hun til han.

Der mangler en han vil en hun kunne skifte køn og overtage pladsen.

Tilbageholdende

Denne art kan godt være sky/tilbageholdende, derfor skal man passe på med at holde denne art sammen med mere agressive arter.

Beskrivelser og kilder
Slægts-beskrivelse (Macropharyngodon)

Leopard gylter har fasinerende farver og mønstre, men er ikke egnede for begyndere, da de kan være svære at få til at spise tilstrækkeligt.

Man bør have et velkørende akvarie hvor disse fisk kan finde deres egen føde i form af små snegle og pods.
Er der ikke tilstrækkeligt med føde, så vil de langsomt dø pga. underernæring.
Det betyder også at det er en dårlig ide at holde dem med fødekonkurrenter, fx mandarinfisk, med mindre man er sikker på at der er føde nok.

Man bør supplere deres føde flere gange daglige med forskellige typer frostfoder.

Disse gylter graver sig ned i sandet når de føler sig truede eller skal sove.

Når man udvælger disse gylter hos en forhandler, så skal man sikre sig, at de ikke har taget skade under transport, især området omkring munden kan have taget skade.
Hvis fisken skal transporteres langt, så er det en fordel at have sand i posen så den kan grave sig ned.
De har et fint biologisk ur, så når de transporteres, så kan der gå lidt tid før de finder sig helt tilpas.

Man bør ikke introducere leopard gylter i et akvarie med aggressive fisk, da det bliver svært at få dem til at spise.

Familie-beskrivelse (Labridae)

Gylter ses næsten altid i koral-akvarier, da mange af arterne er både flotte og nytte i bekæmpelsen af en række uønskede smådyr som fx fladorm, pyramidesnegle mm.
Disse fisk lever af alt fra zooplankton til større krebsdyr, snegle, søpindsvin mm.

Der er stor forskel på gylternes adfærd og størrelse, så det er vigtigt at sætte sig ind i deres adfærd og behov inden man tager dem med hjem.

Kilder og yderligere læsning

Kilder generelt

Henry C. Schultz. 2002. The Leopards of the Reef - Reefkeeping Magazine - (Engelsk)
Bob Fenner. Leopard Wrasses, the Genus Macropharyngodon; Hardier Than They Used To Be - Wet Web Media - (Engelsk)
Terry Siegel. 2003. Editorial: March 2003 - Advanced Aquarist - (Engelsk)
Bob Fenner. 2011. Leopards for the Reef - Tropical Fish Hoppyist Magazine - (Engelsk)

Scott W. Michael. 2009. Wrasses and Parrotfishes (Reef Fishes Series Book 5) - TFH Publications / Microcosm Ltd. - (Engelsk)