Nudibranchia (Nøgensnegle)

Nøgensnegle ses nogle gange i handlen og er ekstremt farverige.
Desværre kræver de også en meget speciel diet for at overleve i akvarie, så helt generelt kan de ikke anbefales i akvarie.

Flere af arterne spiser koraller af forskellige art, typisk blødkoraller som sarcophyton og zoa, men også fx montipora.
Andre arter spiser bestemte typer svampe eller invertebrater.

Nøgensnegle inkludere da også de berygtede zoa- og montipora-spisende snegle, som er små og nemme at overse.

Disse dyr er typisk meget giftige, hvilket deres farver og mangel på beskyttelse også indikere.

Hypselodoris

Jorunna