Pinguipedidae (Sandaborrer)

Sandaborrer (Pinguipedidae) lever hovedsageligt mindre invertebrater, som voksne jagter de også små fisk og større krebsdyr.

I naturen følger de ofte efter andre fisk som graver i sandet, dette kan man prøve at efterligne ved at placere lidt mad i sandet og pille i det.

Da de udgør en trussel overfor mange af de rejer og invertebrater som normalt holdes i akvarie, så egner disse fisk sig bedst til akvarier med mere aggressive eller store fisk.
Men hvis man indretter akvariet efter disse fisk, så kan de holdes i relativt små akvarier, så længe der er et stort åbent areal med sand.

Vil man holde et par, så er det en fordel at købe dem som små eller to hunner.

Parapercis