Pygoplites diacanthus

Hent Reef App på Google Play eller App Store
Get it on Google Play Get it on App Store
Fakta
Latinsk navn Pygoplites diacanthus - (Boddaert, 1772)
Dansk navn Påfuglekejserfisk
Engelsk navn Regal angelfish
Familie Pomacanthidae - Pygoplites
Levested Det østlige Indiske Ocean, Det vestlige Indiske Ocean, Australien, Det Røde Hav, Indonesien, Det østlige Stillehav, Det centrale/vestlige Stillehav
Max længde 24 cm (9,4")
Som akvariefisk
Minimum volume 900 cm (237 gal)
Hårdførhed Sart
Egnet til akvarie Erfaring, forberedelse og ekstra pleje påkrævet
Reef safe Ikke reef safe
Aggressivitet Kan være aggressiv overfor andre arter
Føde
Anbefalet føde Mikroalger (Fx spirulina baseret foder)
Makroalger (Fx noritang)
Små krebsdyr (Krill, mysis, artemia...)
Større krebsdyr (Rejer, krabber...)
Andre hvirvelløse dyr
Svampe
Spiser måske Zooplankton (Cyclops, pods...)
Blødkoraller
Stor polyp stenkoraller (LPS)
Små polyp stenkoraller (SPS)
Vær opmærksom på
Kan nippe i muslinger

Denne art kan godt finde på nippe i muslinger, fx Tridacna arter.

Svær at fodre korrekt

Det kan være svært at give den art den rigtige kobination af føde, derfor kan fisken være svær at holde i live.

Høj vandkvalitet

Denne art kræver en høj vandkvalitet i akvariet.

Det vil blandt andet sige at vandet skal være godt iltet.

Kan være "kræsen"

Denne fisk kan være meget kræsen og dermed svær at få til at spise i et akvarie.

Prøv evt. med levende mysis, frisk musling eller lign. i starten hvis den ikke vil spise.

Husk også
Sart i forbindelse med transport

Denne art kan være meget sart i forbindelse med transport og akklimatisering.

Varieret foder

Denne art skal fodres med så mange forskellige slags relevant foder som muligt.

Hyppig fodring

Denne fisk skal helst fodres flere gange om dagen, især i begyndelsen.

Hvis fisken kan finde naturligt føde i akvariet, så kan det være med til at give dem føde i løbet af dagen.

Veltilkørt akvarie med alger

Denne art bør holdes i et veltilkørt akvarie hvor den kan græsse alger på stenene.

Hvis der ikke er tilstrækkeligt med alger på stenene, så er det en god ide at fodre oftere og supplere med ekstra algeholdigt foder, fx Spirulina.

Gemmesteder

Denne art har brug for et godt gemmested, fx mellem levende sten.

Kræver svømmeplads

Denne art kan godt lide at svømme rundt, så akvariet bør tilbyde godt med svømmeplads.

Hermafrodit

Denne art kan skifte køn fra hun til han.

Der mangler en han vil en hun kunne skifte køn og overtage pladsen.

Tilbageholdende

Denne art kan godt være sky/tilbageholdende, derfor skal man passe på med at holde denne art sammen med mere agressive arter.

Kan være aggressiv

Denne art kan være aggressiv hvis den holdes sammen med fisk der ligner den meget eller hvis der ikke er tilstrækkeligt med plads.

Koraller egnet til akvarier med kejserfisk

Det kan være en udfordring at holde koraller sammen med kejserfisk, da de spiser de fleste blødkoraller og LPS.
Især Zoathus og lign. bliver hurtigt spist af de størrer arter.

Det kan dog lade sig gøre at opbygge et blandet koral-akvarie med kejserfisk.
Vælger man nogle af følgende koraller har man en rimelig chance for at kerjserne lader dem være i fred.

Hammerkoraller
Boblekoraller
Skiveanemoner

De fleste SPS kan også fint holdes med kejserfisk.

Tips til at holde flere kejserfisk

Det er muligt at holde flere større kejserfisk i samme akvarie, men det kræver at man vælger arterne med omhu og at forholdene i akvariet er gode.

Her er nogle generelle tips til hvordan man øge chancen for succes.

Valg af arter
Det er vigtigt ikke at vælge arter der ligner hinanden meget, jo mere forskellige de er, jo større chance for succes.
Det kan også være en god ide at vælge fisk i lidt forskellig størrelse.

Fx to unge kejsere med samme mønster og farve er en dårlig ide.

Og så er det naturligvis en fordel at undgå de mest aggressive arter.

Rækkefølge
Det er en god ide at lave en liste over de fisk man ønsker sig, og så vælge rækkefølgen sådan, at man tilføjer den mindst aggressive først.

Tilføjer man flere kejsere med samme størrelse, så kan det være en fordel at tilføje dem samtidigt hvis akvariet kan bære det.

Plads
Der skal være plads nok i akvariet, det er naturligvis svært at lave en regel for.
Derfor er der naturligvis også undtagelser fra nedenstående bud på hvor stort akvariet skal være for at få en god chance for succes.

Plads i sig selv er dog ikke nok, der skal også være egnede gemmesteder nok, så fiskene ikke slås om disse.

>400 l (100 gal): Flere dværg kejserfisk (<15cm) kan gå sammen.
>900 l (240 gal): Flere medium (<20cm) størrelse kejsere kan gå sammen.
>1500 l (400 gal): Flere større (<25cm) kejsere kan gå sammen.

Føde og vand kvalitet
Det hjælper naturligvis altid at give fiskene en god varieret kost, så de bedre kan modstå periodisk stress når man fx tilføjer en ny fisk.

Vand kvaliteten skal også helst være god, så fiskene ikke stresses af den årsag.

Beskrivelser og kilder
Beskrivelse

Varianten fra Det Røde Hav er gul på bugen mens de øvrige er grålige eller blå på bugen.

Fisken skal være nysgerrig, i god stand og uden synlige skader på skel/finner, hvis den skal have en fair chance for at overleve i et akvarie.

Slægts-beskrivelse (Pygoplites)

Der er kun en art i Pygoplites slægten, den er kendt for sine ekstra ordinært flotte farver.
Pygoplites er ikke reef safe. Den er ret sky, især i akvarie med kraftigt lys.

Den er svær at holde i akvarie, da den kan være meget svær at få til spise i fangenskab.
Det er vigtigt at denne fisk også får spirulina og nori eller lign. som en del af føden.

Familie-beskrivelse (Pomacanthidae)

Kejserfisk (Pomacanthidae) er kendt som nogle af de farvestrålende og imponerende fisk på revet.

Mange af arterne er ikke reef safe, da de især går efter blødkoraller og LPS.
Men ved at vælge sine koraller med omhu, eller ved at gå efter bestemte arter af kejserfisk, så kan man holde dem i koral-akvarier.

Der findes kejserfisk til de fleste størrelser akvarie, fra dværgkejsere som egner sig til mindre akvarier, mens de store arter er imponerende i et større akvarie.

Der er meget stor forskel på hvad de enkelte arter kræver.
Nogle er foderspecialister og kræver derfor special foder, mens andre er svære at akklimatisere, da de i naturen lever på dybt vand.
Det er en god ide at have vis erfaring med de forskellige typer foder og behandling af sygdom, hvis man gerne vil holde de større arter.

FishBase
Akvarie handel Ja
Udbredelse Indo-Pacific: Red Sea and East Africa to the Tuamoto Islands, north to Ryukyu and Ogasawara islands, south to the Great Barrier Reef and New Caledonia.
Engelske navne Royal angelfish
Regal angelfish
Danske navne Påfuglekejserfisk
Tyske navne Pfauenkaiserfisch
Franske navne Poisson-ange duc
Kilder og yderligere læsning

Kilder generelt

Stan & Debbie Hauter. 2015. Regal Angelfish (Pygoplites diacanthus) - Profile and Care Information - The Spruce - (Engelsk)

Niels K. 2014. Privat korrespondance - saltvandsforum.dk - (Dansk)
Scott W. Michael. 2004. Angelfishes and Butterflyfishes (Reef Fishes Series Book 3) TFH Publications / Microcosm Ltd. - (Engelsk)
Bob Fenner. Marine Angelfishes, Family Pomacanthidae - Wet Web Media - (Engelsk)
Bob Fenner. The Best Angelfishes For Marine Aquarium Use - Wet Web Media - (Engelsk)
Bob Fenner. The Ultimate Angelfish Aquarium; An amazing and challenging collection of marine angelfishes - Wet Web Media - (Engelsk)
Link samling med ynderligere information - Wet Web Media - (Engelsk)
Reef Central. 2009. Keeping more than one emperor angelfish together - (Engelsk)