Rhinecanthus aculeatus

Hent Reef App på Google Play eller App Store
Get it on Google Play Get it on App Store
Fakta
Latinsk navn Rhinecanthus aculeatus - (Linnaeus, 1758)
Dansk navn Picassofisk
Engelsk navn Humu Picasso Triggerfish
Familie Balistidae - Rhinecanthus
Levested Det østlige Indiske Ocean, Det vestlige Indiske Ocean, Indonesien
Max længde 28 cm (11")
Som akvariefisk
Minimum volume 1500 cm (396 gal)
Hårdførhed Gennemsnitlig
Egnet til akvarie Egnet under bestemte forudsætninger
Reef safe Ikke reef safe
Aggressivitet Aggressiv overfor andre arter
Føde
Anbefalet føde Små krebsdyr (Krill, mysis, artemia...)
Større krebsdyr (Rejer, krabber...)
Andre hvirvelløse dyr
Fisk
Vær opmærksom på
Bider efter mennesker

Denne art kan godt finde på at bide mennesker.

Kan være en trussel overfor små fisk

Denne art kan godt være en trussel overfor små fisk.

Kan være en trussel overfor krebsdyr mm.

Denne art kan finde på at spise rejer, krabber, små muslinger, snegle og lign.

Pas på ledninger, plastik og lign.

Denne art kan godt finde på at bide i gummi, plastik og lign. som er i akvariet.

Man skal derfor være opmærksom på dette og evt. placere andre genstande som den naturligt vil undersøge for føde.

Aggressiv

Denne art kan være meget aggressiv overfor andre fisk.

Pas derfor på med at holde denne art sammen med mere tilbageholdende arter.
Hyppig fodring, rigeligt med gemmesteder og god plads kan i nogen grad afhjælpe aggressiv adfærd.

Husk også
Varieret foder

Denne art skal fodres med så mange forskellige slags relevant foder som muligt.

Omarrangere sten og sand

Denne art kan finde på at omarrangere sten og sand.

Det er en god ide at sikre at stensætningen står stabilt på bunden, så der ikke kan vælte sten ned.

Føde der sliber tænder

Denne art har brug for føde der er med til at slibe tænderne, fx. muslinger.

Hvis tænderne vokser for meget kan det være nødvendigt at slibe dem, men det er en meget stressfuld omgang for fisken.

Personlighed

Denne art har ofte en sjov og interessant personlighed.

Gemmesteder

Denne art har brug for et godt gemmested, fx mellem levende sten.

Grynte lyd

Denne art laver nogle gange en gryntelyd, det kan fx være hvis den føler sig truet.

Beskrivelser og kilder
Beskrivelse

Denne art er mere fredelig end de fleste andre aftrækkere.

Familie-beskrivelse (Balistidae)

Aftrækkerfisk (Balistidae) er kendetegnet ved deres stærke kæber som kan bruges til at knuse sten, skaller og koraller i jagten på føde.

Det er svært at lave en generel beskrivelse af aftrækkerfisk, da de variere meget i adfærd, ikke bare mellem de forskellige arter, men også fra individ til individ.

Disse fisk er generelt ikke reef safe og det kan være en udfordring at holde disse fisk i et koral-akvarie.
Dem der egner sig bedst til koral-akvarie er Melichthys, Odonus og Xanthichthys arterne, da de hovedsageligt lever af zooplankton. Derfor vil disse ofte lade koraller, og til dels invertebrater, være i fred, hvis de er godt fodret.
Jo mere plads man kan give disse fisk, jo mindre er deres tendens til at skabe problemer.

Disse fisk er generelt meget aggressive overfor andre fisk, så de bør have god plads for at minimere deres aggressive opførsel.
Generelt kan det være lidt svært at finde fisk, som kan gå sammen med aftrækkerfisk. Det er klart at små fisk er et let offer men også fx dragefisk kan være et offer for aftrækkerfisk.

Aftrækkerfisk har brug for større mængder foder end mange andre fisk, derfor er det en god ide at forberede sig godt, inden man anskaffer sig denne type fisk.
Samtidigt er det vigtigt at de fodres ofte og varieret med krill, mysis, rejer, krebs, muslinger, små fisk, blæksprutte, snegle samt algebaseret foder.

Aftrækkerfisk har meget personlighed i forhold til andre fisk, nogle har sågar lært deres aftrækker tricks vha. godbider.
De kan finde på at hvirvle sandet op for at søge føde. Ligeledes kan de finde på at spytte vand op af akvariet i forbindelse med fodring, så pas på evt. elektrisk udstyr.

Man skal være opmærksom på, at disse fisk kan finde på at bide efter fingre og arme, så her må man tage sine forholdsregler.

FishBase
Akvarie handel Ja
Udbredelse Indo-Pacific: Red Sea (Ref. 7348) south to South Africa (Ref. 4420) and east to the Hawaiian, Marquesan, and Tuamoto islands, north to southern Japan, south to Lord Howe Island. Eastern Atlantic: Senegal to South Africa (Ref. 7348).
Engelske navne Whitebarred triggerfish
Whitebanded triggerfish
Lagoon humu
Lagoon triggerfish
Blackbar triggerfish
Picassofish
Picasso triggerfish
Prickly triggerfish
Franske navne Baliste Picasso
Tyske navne Picassofisch
Danske navne Picassofisk
Kilder og yderligere læsning

Kilder generelt

David A. Crandall. 2002. Triggerfishes - Reefkeeping Magazine - (Engelsk)
Jim McDavid. 2007. Aquarium Fish: Triggerfish - Advanced Aquarist - (Engelsk)
Bob Fenner. Bruisers and Cruisers, the Triggerfishes, Family Balistidae - Wet Web Media - (Engelsk)
Scott W. Michael. Reef Aquarium Fishes: 500+ Essential-to-know Species - TFH Publications / Microcosm Ltd. - (Engelsk)