Sabellidae (Fjerorm)

Disse rørorm laver et rør af et stærkt papir-lignende materiale. Glomerula slægten laver et rør ud af calcium karbonat i modsætning til de øvrige.

For enden af røret har ormen en krone af fjer-lignende tentakler som ormen bruger til at fange føde.
Da disse orm ikke kan lave fotosyntese er det vigtigt at der er nok plankton til stede. Det vil i mange akvarier betyde daglig fodring med plante/dyre-plankton.

Mange fisk og rejer vil genere disse orm ved at nippe i kronen, hvilket kan føre til at ormen dør.
Nogle af de arter man skal være opmærksom på er: Aftrækkerfisk, gylter, kejserfisk og sommerfuglefisk. 
Hvis ormen taber kronen kan den vokse tilbage i løbet af et par måneder hvis forholdene er optimale.

Bispira

Eudistylia

Protula

Sabella

Sabellastarte

Spirobranchus