Stethojulis strigiventer

Hent Reef App på Google Play eller App Store
Get it on Google Play Get it on App Store
Fakta
Latinsk navn Stethojulis strigiventer - (Bennett, 1833)
Engelsk navn Three-ribbon wrasse
Familie Labridae - Stethojulis
Levested Det østlige Indiske Ocean, Det vestlige Indiske Ocean, Australien, Japan, Det Røde Hav, Indonesien, Det østlige Stillehav, Det centrale/vestlige Stillehav
Max længde 15 cm (5,9")
Som akvariefisk
Minimum volume 1000 cm (264 gal)
Hårdførhed Gennemsnitlig
Egnet til akvarie Erfaring, forberedelse og ekstra pleje påkrævet
Reef safe Altid reef safe
Aggressivitet Generelt fredelig men kan være aggressiv overfor lign. arter
Føde
Anbefalet føde Zooplankton (Cyclops, pods...)
Små krebsdyr (Krill, mysis, artemia...)
Vær opmærksom på
Hopper ud af åbne akvarier

Denne art er kendt for at hoppe ud af åbne akvarier.

Meget hyppig fodring

Denne art kræver meget hyppig fodring, så der konstant er mad tilgængeligt i vandet.

Husk også
Sart i forbindelse med transport

Denne art kan være meget sart i forbindelse med transport og akklimatisering.

Varieret foder

Denne art skal fodres med så mange forskellige slags relevant foder som muligt.

Dyb sandbund

Denne art kræver minimum 5 centimeter sandbund et sted i akvariet, så den kan grave sig ned når den skal sove eller bliver bange.

Veltilkørt akvarie med pods

Denne art har bedst chancer hvis der er en tilstrækkelig stor mængde mikroliv (fx. copepods, amphipods og lign.) i akvariet, så fisken hele tiden kan finde sin egen føde.

Kan gå som par

Der kan gå som par hvis de introduceres samtidigt.

Gemmesteder

Denne art har brug for et godt gemmested, fx mellem levende sten.

Kræver svømmeplads

Denne art kan godt lide at svømme rundt, så akvariet bør tilbyde godt med svømmeplads.

Hermafrodit

Denne art kan skifte køn fra hun til han.

Der mangler en han vil en hun kunne skifte køn og overtage pladsen.

Tilbageholdende

Denne art kan godt være sky/tilbageholdende, derfor skal man passe på med at holde denne art sammen med mere agressive arter.

Beskrivelser og kilder
Slægts-beskrivelse (Stethojulis)

Stethojulis er meget flotte når de er udfarvede, de er mere matte i farven som små, men de kræver næsten konstant fodring hvis de skal overleve på lang sigt i akvarie.
Deres behov for foder bunder i, at de er meget aktive og derfor hurtigt omsætter føden, dette betyder også at man bør give dem godt med svømme plads.

Har man et kæmpe akvarie med masser af mikroliv og et velkørende refugie, så har man en god chance for success med disse fisk.
Uden naturligt føde, så er det nødvendigt med jævn og varieret fodring hele dagen med en foderautomat.

Disse fisk spiser de fleste typer frostfoder af passende størrelse, fx mysis, artemia og cyclops, og er kun en trussel overfor helt små invertebrater som snegle og rejer.

De bør ikke holdes sammen med aggressive fisk, da de vil have svært ved at blive akklimatiseret.

Disse gylter graver sig ned i sandet hvis de føler sig truede eller skal sove.

Familie-beskrivelse (Labridae)

Gylter ses næsten altid i koral-akvarier, da mange af arterne er både flotte og nytte i bekæmpelsen af en række uønskede smådyr som fx fladorm, pyramidesnegle mm.
Disse fisk lever af alt fra zooplankton til større krebsdyr, snegle, søpindsvin mm.

Der er stor forskel på gylternes adfærd og størrelse, så det er vigtigt at sætte sig ind i deres adfærd og behov inden man tager dem med hjem.

FishBase
Akvarie handel Ja
Udbredelse Indo-Pacific: Red Sea and East Africa south to Algoa Bay, South Africa (Ref. 4392) and east to the Marshall and Tuamoto islands. In the western Pacific, extends from Sagami Bay, Honshu to New South Wales (Australia).
Engelske navne Silver-streaked rainbowfish
Silverstreaked wrasse
Silver-streaked wrasse
Silverstreak wrasse
Striped-belly wrasse
Three-ribbon wrasse
Three ribbon wrasse
Three-ribbon rainbowfish
Danske navne Sølvstribet gylte
Kilder og yderligere læsning

Kilder generelt

Bob Fenner. The Spastic Wrasses of the Genus Stethojulis - Wet Web Media - (Engelsk)

Scott W. Michael. 2009. Wrasses and Parrotfishes (Reef Fishes Series Book 5) - TFH Publications / Microcosm Ltd. - (Engelsk)