Pseudojuloides elongatus

Hent Reef App på Google Play eller App Store
Get it on Google Play Get it on App Store
Fakta
Latinsk navn Pseudojuloides elongatus
Engelsk navn Long green wrasse
Familie Labridae - Pseudojuloides
Levested Australien, Japan, Indonesien, New Zealand, Det centrale/vestlige Stillehav
Max længde 14 cm (5,5")
Som akvariefisk
Minimum volume 800 cm (211 gal)
Hårdførhed Sart
Egnet til akvarie Erfaring, forberedelse og ekstra pleje påkrævet
Reef safe Reef safe med omtanke
Aggressivitet Generelt fredelig men kan være aggressiv overfor lign. arter
Føde
Anbefalet føde Zooplankton (Cyclops, pods...)
Små krebsdyr (Krill, mysis, artemia...)
Vær opmærksom på
Hopper ud af åbne akvarier

Denne art er kendt for at hoppe ud af åbne akvarier.

Meget hyppig fodring

Denne art kræver at der fodres 4 gange eller mere pr. dag.

Svær at fodre korrekt

Det kan være svært at give den art den rigtige kobination af føde, derfor kan fisken være svær at holde i live.

Manglende information

Der er kun begrænset tilgængelig information om denne art, så der kan mangle vigtige informationer her på siden.

Husk også
Sart i forbindelse med transport

Denne art kan være meget sart i forbindelse med transport og akklimatisering.

Varieret foder

Denne art skal fodres med så mange forskellige slags relevant foder som muligt.

Dyb sandbund

Denne art kræver minimum 5 centimeter sandbund et sted i akvariet, så den kan grave sig ned når den skal sove eller bliver bange.

Veltilkørt akvarie med pods

Denne art har bedst chancer hvis der er en tilstrækkelig stor mængde mikroliv (fx. copepods, amphipods og lign.) i akvariet, så fisken hele tiden kan finde sin egen føde.

Kan gå som par

Denne art kan gå i par. (han + hun)

Hermafrodit

Denne art kan skifte køn fra hun til han.

Der mangler en han vil en hun kunne skifte køn og overtage pladsen.

Beskrivelser og kilder
Slægts-beskrivelse (Pseudojuloides)

Pseudojuloides gylter er fristende at anskaffe, men de kan være svære at holde i god stand i længden.
Derfor dør en stor del af dem af underernæring efter noget tid i fangenskab.

Vil man forsøge sig med at holde disse fisk, så er det vigtigt at akvariet har en sund bestand af pods, så fisken selv kan finde føde løbende.
Der ud over er det en god ide at fodre flere gange dagligt med varieret foder, fx mysis, artemia og cyclops.

Disse fisk graver sig ned om natten eller hvis de føler sig truede.

Familie-beskrivelse (Labridae)

Gylter ses næsten altid i koral-akvarier, da mange af arterne er både flotte og nytte i bekæmpelsen af en række uønskede smådyr som fx fladorm, pyramidesnegle mm.
Disse fisk lever af alt fra zooplankton til større krebsdyr, snegle, søpindsvin mm.

Der er stor forskel på gylternes adfærd og størrelse, så det er vigtigt at sætte sig ind i deres adfærd og behov inden man tager dem med hjem.

Kilder og yderligere læsning

Kilder generelt

Bob Fenner. The Pencil Wrasses, Genus Pseudojuloides - Wet Web Media - (Engelsk)

Scott W. Michael. 2009. Wrasses and Parrotfishes (Reef Fishes Series Book 5) - TFH Publications / Microcosm Ltd. - (Engelsk)