Centriscidae (Knivfisk)

Knivfisk (Centriscidae) har en meget karakteristisk måde at svømme på, hvor de står med lodret med hoved ned mod bunden.

Disse fisk har lidt samme behov som nålefisk som de er beslægtet med.
De er nemmest at holde i et lille akvarie som er indrettet med lav cirkulation og uden fødekonkurrenter, rovfisk, krabber og lign.

Man skal ikke forvente at knivfisk tager frostfoder, så det er vigtigt at der er masser pods i akvariet og/eller at man har levende foder til dem.
Det kunne være beriget levende zooplankton eller fiskeyngel.
De skal fodres løbende over tid, så er der ikke nok pods i akvariet, så kan det være nødvendigt at have automatisk dosering af levende foder.

Knivfisk bør holdes i en lille gruppe og er normalt ikke aggressive overfor andre fisk.

Aeoliscus